Originale regler

Gamle “Officielle Mulktregler for Card Sharks Inc”.

Mulkt (herefter kaldet 1 M) defineres som en ekstra afgift på kr. 20 til CSI’s møde og udflugtskasse. Mulkten/mulkterne indbetales til “kassen” umiddelbart efter hver spilleaften.

Mulkt idømmes efter følgende regler:

Bestemmelser vedrørende medlemmers fremmøde til aftalte spilleaftener

 • Der er mindst 2 spilleaftener pr. måned.
 • For fremmøde idømmes 2 M.
 • Ved for sent fremmøde idømmes 1 M. pr. påbegyndt kvarter efter kl. 20.00 lokal tid, dog maximalt 6 M.
 • Ved for tidligt fremmøde idømmes 1 M. pr. påbegyndt kvarter førend kl. 19.30 lokal tid, dog maximalt 6 M.
 • For fravær uden acceptabel årsag idømmes 4 M. Som acceptabel årsag kan kun dødsfald i nærmeste familie (eget, kones, kæreste, elskers/elskerindes, samlevers/samleverske og børn) samt et medlems bryllup komme på tale. Ved sidstnævnte skal CSI’s medlemmer dog være inviteret med til spisning.
 • Ved ændring af dato og/eller sted for en aftalt spilleaftenen, idømmes det forårsagende medlem 6 M.

Bestyrelsens pligter

 • Hvis formanden ikke senest 14 dage efter generalforsamlingen har fået arrangeret næste spilleaften idømmes 2 M. pr. påbegyndt uge (regnes fra lørdag kl. 00.01 lokal tid) dog maximalt 10 M.
 • Det påhviler kassereren til enhver spilleaften, at kunne oplyse om CSI’s økonomiske status. Hvis kassereren er forhindret i at deltage, har han pligt til at sætte et andet medlem ind i CSI’s økonomiske situation. Hvis ovennævnte forsømmes idømmes 2 M.

Korrekt spillemæssig opførsel

 • Ved fejlgivning af kort idømmes 1 M.
 • Ved fejlgivning af kort ved “tvango” idømmes 2 M.
 • Nøl defineres som manglende melding, udspil eller kortgivning, der forsinker spillet mere end 2 minutter. Nøl dømmes kun undtagelsesvis, hvis fravær ud over dette tidsrum skyldes tiltag, hvis væsentligste formål er bespisning af de fremmødte medlemmer.
 • Ved “Claudes lemma” (kulørsvigt) idømmes puljen samt 1 M. Den gamle pulje går videre til næste spil.
 • Ved introduktion af fremmed valuta idømmes 2 M.
 • Ved “klo” idømmes 1 M. “Klo” defineres som grablen efter stik der ikke opnås.

Spillestedets korrekte udstyr

 • Såfremt spillestedet ikke ved spilletidens begyndelse er udstyret med et komplet sæt umærkede spillekort, bord samt en passende stol til alle spillere idømmes 1 M.
 • Hvis værten ikke serverer alkoholholdig (min. 3 % vol.) gærede, udestillerede maltprodukter i rimelig voluminøst antal idømmes 30 M.
 • Værten afkræves 1 M. pr. grad Celsius ovennævnte produkts temperatur afviger fra intervallet plus 3 til plus 12 graders Celsius. Ved påtale har værten bevisbyrden. Ved ekstraordinære omstændigheder kan man dispensere fra denne paragraf, hvis værten har udvist god vilje.
 • Mulktreglerne skal kunne fremvises ved forlangende, hvis dette rimelige krav ikke kan efterleves idømmes 4 M. Hvis foreningens formand ikke har udleveret et eksemplar af Mulktreglerne til nye medlemmer betales af formanden 4 M.

Afgifter ved ind- og udtræden af CSI

 • Indtrædelse i CSI, 20 M.
 • Orlov fra CSI, dog maximalt 3 måneder, 10 M.
 • Udtrædelse af CSI, 20 M.
 • Tidligere CSI-medlemmer kan optræde som gæstespillere til ordinære spilleaftener ved at erlægge 2 M samt den i paragraf 1 styk 1 nævnte afgift. Det påhviler tidligere CSI-medlemmer selv at sørge for at være bekendt med de gældende Mulktregler. Disse kan rekvireres til enhver tid fra formanden mod et gebyr på 2 M.

Alternative muligheder for tilskud til foreningens møde- og udflugtskasse

Ved enighed blandt de fremmødte medlemmer kan der i mindre omfang på aftalte spilleaftener dyrkes andre relevante spil såsom billard, dart, rafling m.v. Det er dog en nødvendig betingelse at ovennævnte aktivitet tilfører kassen et provenu svarende til kortspil i samme tidsrum.