Gældende mulktregler

Officielle Mulktregler for Card Sharks Inc.

Anno 2014

Mulkt (herefter kaldet 1 M) defineres som en ekstra afgift på kr. 4 til CSI’s møde og udflugtskasse. Mulkten/mulkterne indbetales til “kassen” umiddelbart efter hver spilleaften.

Mulkt idømmes efter følgende regler:

Bestemmelser vedrørende medlemmers fremmøde til aftalte spilleaftener

 • Der er mindst 2 spilleaftener pr. måned.
 • For fremmøde idømmes 12,5 M.
 • Ved for sent fremmøde idømmes 5 M. pr. påbegyndt kvarter efter kl. 20.00 lokal tid, dog maximalt 30 M.
 • Ved for tidligt fremmøde idømmes 5 M. pr. påbegyndt kvarter førend kl. 19.30 lokal tid, dog maximalt 30 M.
 • For fravær uden acceptabel årsag idømmes 25 M. Som acceptabel årsag kan kun dødsfald i nærmeste familie (eget, kones, kæreste, elskers/elskerindes, samlevers/samleverske og børn) samt et medlems bryllup komme på tale. Ved sidstnævnte skal CSI’s medlemmer dog være inviteret med til spisning.
 • Ved ændring af dato og/eller sted for en aftalt spilleaftenen, idømmes det forårsagende medlem 30 M.

Bestyrelsens pligter

 • Hvis formanden ikke senest 14 dage efter generalforsamlingen har fået arrangeret næste spilleaften idømmes 10 M. pr. påbegyndt uge (regnes fra lørdag kl. 00.01 lokal tid) dog maximalt 50 M.
 • Det påhviler kassereren til enhver spilleaften, at kunne oplyse om CSI’s økonomiske status. Hvis kassereren er forhindret i at deltage, har han pligt til at sætte et andet medlem ind i CSI’s økonomiske situation. Hvis ovennævnte forsømmes i dømmes 10 M.

Indsats og bet

 • Mindste indsats er 1 M.
 • Dealer betaler 1 M til puljen, ved “tvango” betaler alle spillerne 2 M til puljen
 • Ved “tvango” er der ikke spillepligt.
 • En standard bet er på max 4 M.
 • En mausello bet koster 8 M.

Korrekt spillemæssig opførsel

 • Ved fejlgivning af kort idømmes 5 M.
 • Ved fejlgivning af kort ved “tvango” idømmes 10 M.
 • Alle deltagere skal give kort med “fordækt” trumf mndst 1. gang pr. aften.
 • Nøl defineres som manglende melding, udspil eller kortgivning, der forsinker spillet mere end 2 minutter. Nøl dømmes kun undtagelsesvis, hvis fravær ud over dette tidsrum skyldes tiltag, hvis væsentligste formål er bespisning af de fremmødte medlemmer.
 • Ved “Claudes lemma” (kulørsvigt) idømmes puljen samt 5 M. Den gamle pulje går videre til næste spil.
 • Ved introduktion af fremmed valuta idømmes 10 M.
 • Ved “klo” idømmes 5 M. “Klo” defineres som grablen efter stik der ikke opnås.
 • Ved “landmanden” idømmes 5 M. “Landmand” defineres som grablen efter penge, der ikke er vundet.

Spillestedets korrekte udstyr

 • Såfremt spillestedet ikke ved spilletidens begyndelse er udstyret med et komplet sæt umærkede spillekort, bord samt en passende stol til alle spillere idømmes 5 M.
 • Hvis værten ikke serverer alkoholholdig (min. 3 % vol.) gærede, udestillerede maltprodukter i rimelig voluminøst antal idømmes 150 M. Ved ekstraordinære omstændigheder kan man dispensere fra denne paragraf, hvis værten har udvist god vilje.
 • Værten afkræves 5 M. pr. grad Celsius ovennævnte produkts temperatur afviger fra intervallet plus 3 til plus 12 graders Celsius. Ved påtale har værten bevisbyrden.
 • Mulktreglerne skal kunne fremvises ved forlangende, hvis dette rimelige krav ikke kan efterleves idømmes 20 M.
 • Hvis foreningens formand ikke har udleveret et eksemplar af Mulktreglerne til nye medlemmer betales af formanden 20 M.

Afgifter ved ind- og udtræden af CSI

 • Indtrædelse i CSI, 100 M.
 • Orlov fra CSI, dog maximalt 3 måneder, 50 M.
 • Udtrædelse af CSI, 100 M.
 • Tidligere CSI-medlemmer kan optræde som gæstespillere til ordinære spilleaftener ved at erlægge 2 M samt den i paragraf 1 styk 1 nævnte afgift. Det påhviler tidligere CSI-medlemmer selv at sørge for at være bekendt med de gældende Mulktregler. Disse kan rekvireres til enhver tid fra formanden mod et gebyr på 10 M.

Alternative muligheder for tilskud til foreningens møde- og udflugtskasse

Ved enighed blandt de fremmødte medlemmer kan der i mindre omfang på aftalte spilleaftener dyrkes andre relevante spil såsom billard, dart, rafling m.v. Det er dog en nødvendig betingelse at ovennævnte aktivitet tilfører kassen et provenu svarende til kortspil i samme tidsrum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *